Pravidla hobby horsingu České hobbyhorsingové federace

Westernová pravidla

Úvod

Westernová pravidla jsou soubor pravidel, které určují standardy a požadavky pro soutěže a výcvik ve westernových disciplínách. Westernové jezdectví se vyznačuje specifickými disciplínami, ve kterých platí daná pravidla, která zajistí spravedlnost, bezpečnost a rovnost hodnocení pro všechny účastníky. Tyto pravidla je nutno dodržovat nejen jezdci, ale také organizacemi pořádající soutěže ve westernových disciplínách.
Westernová pravidla jsou navržena tak, aby posuzovala a hodnotila kvalitu výcviku jezdce a jeho schopnost provést specifické chody a manévry.
Westernová pravidla jsou stanovena a upravována Českou hobbyhorsingovou federací (ČEHOF). Tato pravidla se v průběhu času mohou mírně měnit, aby se přizpůsobila vývoji sportu a zajistila spravedlivé hodnocení.

Obecné informace

Westernové hobbyhorse soutěže jsou inspirovány westernovými disciplínami. V těchto disciplínách jezdec využije svou rychlost, vytrvalost a obratnost s hobbyhorsem. Westernové disciplíny tedy vyžadují pečlivý trénink. Správným tréninkem jezdec docílí ladných a pravidelných pohybů, rychlosti a přesnosti v soutěžích.
Ve westernu jsou také specifické pohyby a manévry, které musí být provedeny během daných soutěží. Tyto disciplíny zahrnují různé druhy chodů (krok, klus, cval) a ostatní manévry, které jsou uvedeny v kapitole č. 23. Westernové disciplíny jsou hodnoceny rozhodčími, kteří posuzují provedení jednotlivých pohybů a manévrů v all around disciplínách, nebo rychlost a správné projetí dráhy v rychlostních disciplínách.
Rozhodčí posuzuje každého jezdce individuálně a hodnotí, zda jeho výkon dosáhl požadované úrovně. Westernové soutěže mohou probíhat v různých disciplínách i na různých úrovních. Rozhodčí, kteří hodnotí danou soutěž se jí zároveň nesmí účastnit jako soutěžící.
Stejně jako všechny ostatní disciplíny, i westernové ježdění je do hobbyhorsingu převzato ze skutečného koňského světa, a tak jeho pravidla vycházejí z mezinárodních a finských pravidel westernového ježdění.

Základní chody a manévry

Při provádění westernových manévrů by měla být hlava hobbyhorse ve správné poloze, což znamená níž než při anglickém stylu. Tyč hobbyhorse je přibližně ve vodorovné poloze, ale správná poloha závisí také na struktuře daného koně. Jezdec musí mít dobré držení těla a neměl by se naklánět, obzvláště ne dopředu. Záda jezdce jsou uvolněná a pružná a jejich nohy pracují samy. Horní část těla zůstává rovná a klidná, ruce jsou stabilní, ale uvolněné. Držení těla a pozice se neposuzují u soutěží na rychlost. 

Krok

Krok připomíná lidskou chůzi, ale měl by se od ní lišit dopadem na špičku, nikoli na patu jako při běžné chůzi. Vždy se alespoň jedna noha dotýká země (= mezi kroky není žádný vznos). Při kroku jezdec s hobbyhorsem kráčí uvolněně a jeho kroky míří vpřed. Ve většině westernových soutěží je ideální pomalá a soustředěná chůze.

Klus

Klus připomíná lidský běh. Kroky jsou krátké a nízké, klus je klidný a jemný. Má ukázat uvolněné a pravidelné kroky. Musí stále jít o jasný klus, ne například rychlou chůzi. Při prodlouženém klusu se prodlužuje délka kroku, ale tempo zůstává normální.

Cval

Cval je nejrychlejší z těchto tří základních chodů. Jednotlivé kroky jsou pomalé, krátké a jemné. Cválat se může na pravou nebo levou nohu podle toho, na jakou ruku jezdec právě jede. Od jezdce s hobbyhorsem se očekává, že bude cválat na správnou nohu (při cvalu vlevo bude vedoucí levá noha a naopak), pokud jim není řečeno jinak. Hlava hobbyhorse zůstává na rovných čarách vždy rovná a v obloucích správně ohnuta směrem dovnitř.

Přeskok – letmá změna cvalu

Přeskok je proveden v reiningových úlohách předepsán ve středu arény při současné změně cvalového kruhu (při osmičce) v jednom cvalovém skoku. Odehrává se ve fázi vznosu, která však není příliš vysoká. Při tomto manévru se mění vedoucí noha koně. Hobbyhorse by měl být při každém přeskoku správně přistaven (nakloněn), podle nohy, na kterou jezdec cválá. Všechny přeskoky by měly být hladké a včasné. Pokud jezdec používá stihlové udidlo, pak musí vyměnit také hlavní otěž. 

Manévry v reiningových soutěžích

Couvání, výdrž, krok

Zdánlivě jednoduché cviky, které patří do reiningové úlohy a dvojice je musí provést správně. Právě banální chyby z jednodušších manévrů mnohdy určují výsledné pořadí.
Couvání je cvik, při kterém jde kůň na rovné čáře plynule a ochotně vzad do vzdálenosti určené v patternu (úloze). Minimální požadované couvnutí je alespoň 3 kroky.
Výdrž bývá často požadována po spinech. Prověřuje schopnost jezdce s hobbyhorsem stát po určenou dobu v naprostém klidu. Hlava hobbyhorse musí směřovat směrem dolů. Na konci patternu bývá předepisována výdrž, která signalizuje ukončení úlohy.
Krok se většinou objevuje na začátku úlohy, kdy jezdec s hobbyhorsem vchází do středu arény. Jezdec s hobbyhorsem by měl úlohu začít uvolněně a sebevědomě.

Cval v kruzích

Cval v kruzích je základem každé reiningové úlohy. Správný cval (na správnou nohu) by v žádném případě neměl být podceňován, protože každá odchylka je přísně penalizována. Jezdec s hobbyhorsem musí cválat svižně. V úloze bývají obsaženy jak velké kruhy v rychlém cvalu, tak kruhy pomalé ve cvalu pozvolném. Změna z rychlého tempa na pomalé a naopak se nazývá speed control. Kruhy mohou následovat po sobě na jednu či druhou stranu, nebo být střídány a kombinovány (jako osmičky). Jejich počet i pořadí se liší podle jednotlivých úloh. Při změně kruhu z levého na pravý je vždy předepsán cvalový přeskok.

Volte

Volte je malý kruh, jehož průměr činí polovinu šířky jízdárny. Velikost volte lze také specifikovat v sestavě. Hlava hobbyhorse je natočena dovnitř kruhu.

Překrok

Jezdec s hobbyhorsem se pohybuje jak dopředu, tak do strany. Tyč hobbyhorse by však měla být vodorovně s linií od které dělá jezdec s hobbyhorsem překrok. Pouze čumák hobbyhorse by měl směřovat mírně k linií (pokud překračuje doleva, je čumák hobbyhorse nakloněn vpravo a naopak).

Sidepass

Sidepass je překrok přímo do strany. Jezdec s hobbyhorsem se vůbec nepohybuje dopředu, pouze do stran. Tyč hobbyhorse by měla být vodorovně s linií od které dělá jezdec s hobbyhorsem sidepass, pouze čumák hobbyhorse by měl směřovat mírně k linií (pokud překračuje doleva, je čumák hobbyhorse nakloněn vpravo a naopak).

Dovnitř plec

Dovnitř plec se provádí v především v kroku a klusu. Hobbyhorse je lehce ohnut dovnitř a jezdcovy nohy směřují také směrem dovnitř zhruba v úhlu 30° od stěny a vnější rameno jezdce jde lehce dopředu. Vnitřní noha překračuje a křižuje předem vnější přední nohu. Dovnitř plec se jezdí převážně na dlouhých stěnách.

Dovnitř záď

Cvik se provádí především v klusu. Hlava hobbyhorse a ramena jezdce zůstávají vodorovně s dlouhou stěnou, nohy jezdce jsou však vytočeny směrem ven v úhlu 35°. Nohy se překračují.

Obrat kolem zádě

Obrat kolem zádě se provádí v kroku o 180°, kdy v průběhu cviku kroky mírně zkrátí. Obrat kolem zádě by se měl také provést během 3 kroků, které se nepřekračují, ale pouze se předkračují. Tento cvik se jezdí převážně na stěně, ale není to však podmínkou. Jezdec s hobbyhorsem nesmí zastavit před ani po obratu.

Obrat kolem předku

Obrat kolem předku je opačným cvikem obratu kolem zádě. Jezdec s hobbyhorsem mění směr v otočce o 180°. Ústředním bodem, kolem nějž se otáčí, je hlava hobbyhorse. Hlava hobbyhorse je mírně nakloněna po směru, do kterého se otáčí. Nohy se zde však na rozdíl od obratu okolo zádě nepřekračují, pouze dochází.

Spin

Jedná se o obrat kolem pomyslného bodu za jezdcovými zády, kolem nějž se otáčí o 360 stupňů. Jezdec s hobbyhorsem by se neměl pohnout z místa, kde byl spin započat. Hlava hobbyhorse smí být natočena lehce do směru pohybu. Jezdec musí zůstat po celou dobu cviku narovnaný. Série spinů by měla být prováděna přesně, plynule, pokud možno i rychle, ale ne na úkor přesnosti. Zahájení spinu je vždy z klidové pozice ve středu arény, kdy jezdec s hobbyhorsem buďto stojí čelem nebo bokem k rozhodčím. Většinou se jedná o sérii 4 na každou stranu tak, aby soutěžící končil vždy otočky čelem k rozhodčímu nebo k levé stěně arény. Série levých a pravých spinů nemusí následovat bezprostředně po sobě, může být mezi nimi cval nebo jiné manévry.

Run-down

Je cvik prováděn ve cvalu na „rovné čáře“, především ve středu arény, ale může však být v úloze předepsáno projetí arény podél stěn (jakoby ve tvaru písmene U) a měl by demonstrovat zvyšování jeho rychlosti při nájezdu na stop nebo rollback. 

Rollback

Je zastavením ze cvalu na rovné čáře s následujícím obratem o 180° a následným naskočením do cvalu – a to bez zastavení. Rollback se provádí vždy těsně před hrazením. Pokud kůň při obratu zacouvá nebo jde vpřed, mělo by se to přísně penalizovat.

Závodiště

Aréna

Doporučená velikost jezdecké arény závisí na typu soutěží. Rozměry jsou standardizovány a obvykle odpovídají určitým specifikacím, např. 7 m na šířku a 14 m na délku. Zejména v kategoriích, které zahrnují trailwork, musí odpovídat velikost arény počtu závodníků. Aréna se musí nacházet na rovném povrchu s ohraničením. Zejména při závodech s rychlými zatáčkami apod. se nedoporučují kluzké povrchy, na kterých se nachází třeba štěrk. Doporučenými povrchy jsou písek, tráva a sportovní podlaha.

Sbor rozhodčích

Sbor rozhodčích se musí skládat minimálně ze dvou osob, doporučují se však tři (hodnotitel, pomocný hodnotitel, který zapisuje body do protokolů a zprostředkovatel výsledků). V čele sboru rozhodčích stojí hlavní rozhodčí, který je jmenován ředitelem závodů z řad rozhodčích. 
Hlavní rozhodčí za sbor posuzuje každou dvojici, která je mu předvedena, a to poctivě, spravedlivě a nestranně, přísně podle jeho výkonu a vzhledu, přesně tak, jak nařizují pravidla. Jezdec s hobbyhorsem je posuzován rozhodčím po celou dobu pobytu v aréně tzn. od vstupu po výstup z arény. 
Na stanoviště rozhodčích mají přístup pouze funkcionáři závodů. Jakákoliv výjimka musí být schválena hlavním pořadatelem závodů. Média nemají na stanoviště rozhodčích přístup, ani není na stanovišti povolena nahrávací technika.

Předvádění úlohy

Westernové úlohy se musí předvádět zpaměti. Všechny cviky musí následovat v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeny v úloze. 

Typy soutěží

Soutěže ve westernovém ježdění jsou reining, all around soutěže a soutěže na rychlost. Nejčastější all around soutěže jsou trail, western riding, western horsemanship a western pleasure. Pole bending a barrel racing jsou soutěže na rychlost. 

Reining

Druh této soutěže spočívá ve správném zajetí předepsané reiningové úlohy. Jezdec by měl mít hobbyhorse na téměř volné otěži po celou dobu úlohy. Všechny odchylky od předepsané úlohy musí být pokládány za chybu, která musí být zaznamenána snížením bodového ohodnocení dle závažnosti odchylky. Plusové body budou udělovány za plynulost, jemnost, schopnost, rychlost a přesnost provedení předepsaných manévrů při použití kontrolované rychlosti. Každý soutěžící předvede vybranou úlohu sám a samostatně. Každá chyba vzniklá od začátku úlohy bude snižovat skóre. 

Patterny

Patterny musí být předvedeny tak, jak jsou popsány, nikoliv jak jsou nakresleny. Nákres patternu pouze naznačuje, jak bude pattern v aréně vypadat. Značky budou umístěny u stěny nebo v centru arény. Každý pattern je nakreslen tak, aby spodní část nákresu představovala část arény, kterou jezdci vstupují, a musí tak být ježděn. Pokud má aréna pouze jeden vstup uprostřed dlouhé strany arény, je tato strana reprezentována pravým okrajem nákresu patternu. Všichni koně jsou posuzováni od jejich vstupu do arény až do ukončení posledního manévru.

Freestyle reining

Freestyle reining poskytuje příležitost nejen tvořivě využít prvků disciplíny reining, ale i možnost rozšířit je prostřednictvím hudby a choreografie. Jezdci s hobbyhorsem využívají hudby k tomu, aby předvedli své sportovní schopnosti způsobem, který oslovuje diváky. Při freestyle reiningu je hudba povinná a platí pravidla disciplíny reining s výjimkou případů, které následující pravidla řeší odlišně. 
Povinné cviky freestyle reiningu jsou minimálně 4 po sobě následující spiny vpravo a vlevo, minimálně 1 přeskok zleva doprava a přeskok zprava doleva.

Nesplnění všech předepsaných cviků nebo nedodržení časového limitu má za následek hodnocení “SKÓRE 0“. 
Časový limit pro jednu jízdu je maximálně 3 minuty, včetně jakéhokoliv úvodu. Limit se počítá od začátku hudby nebo od začátku úvodu (podle toho, které je první) a skončí s hudbou. 

Přídavné cviky jako rollback, couvání, změny rychlosti a další nereiningové cviky jako je např. halfpass, sidepass atd. jsou ve freestyle reiningu přípustné a budou vhodně ohodnoceny. Přípustné je případné opakování povinných cviků, ale jejich hodnocení budou pouze přičítána nebo odečítána od již existujícího hodnocení, které bylo uděleno za požadované cviky. 
Kostýmy jsou dovoleny, ale nejsou povinné. Důraz je kladen na předvedení reiningových cviků v souladu s hudbou. 

Western pleasure

Western pleasure je disciplína, která hodnotí pohodu a klid jezdce s hobbyhorsem při jízdě. Soutěžící se pohybují v kruhovém vzoru a je hodnoceno jejich pohodlí, pravidelnost a plynulost chodu, rovnováha, vzhled a přístupnost. Důležité je, aby soutěžící působil uvolněně, klidně a spokojeně.

Hlavním ukazatelem je kvalita pohybu a shromážděnost chodů. Hlava hobbyhorse by měla být směřována horizontálně. Jezdec by měl mít otěže přirozeně volné, ne však úplně. Nejvyšší ocenění by mělo patřit dvojici, která se pohybuje plynule, působí dojmem, že je fit a v kondici. Tato disciplína se hodnotí dle celkového výkonu dvojice.

Jezdci s hobbyhorse musí pracovat v obou směrech kruhu, a to ve všech třech chodech, a předvést tak své schopnosti a znalosti chodů na správnou nohu. Je na rozhodnutí rozhodčího, zda požádá soutěžící o prodloužený krok, klus nebo cval, a to jedním nebo oběma směry. Povinností je vyžádat prodloužený klus alespoň v jednom směru.

Rozhodčí může požádat buď všechny, nebo pouze 6 nejlepších soutěžících o prodloužený cval, avšak nikdy nesmí být v prodlouženém cvalu více než 12 soutěžících. Předjíždění je povoleno a nemělo by se penalizovat, pokud rychlejší jezdec s hobbyhorsem udržuje správnou a rovnoměrnou kadenci i rytmus.

Rovněž se vyžaduje, aby koně snadno couvali a stáli klidně.
Při změně směru, kterou nařizuje rozhodčí, se musí jezdci s hobbyhorse točit dovnitř arény. Změna směru může být rozhodčím nařízena v kroku nebo v klusu, nikoliv však ve cvalu. 
Rozhodčí může nařídit dodatečný cvik kterémukoli koni.

Trail

Trail je disciplína, která simuluje překonávání přírodních překážek v terénu. Jezdci a koně musí projít různými překážkami, jako jsou brány, mosty, pohyblivé předměty, stoupačky a jiné. Hodnotí se přesnost a plynulost překonání jednotlivých překážek, poslušnost koně a schopnost jezdce vedení koně přes překážky.

V této disciplíně se posuzuje práce dvojice na překážkách s důrazem na kvalitu chodu. Soutěžící bude penalizován za každé zbytečné zpomalení před překážkou. Dvojice nesmí jezdit po obvodu kolbiště. Trasa však musí být připravena tak, aby každý soutěžící musel někde mezi překážkami jako součást své práce předvést všechny tři chody (krok, klus, cval), které budou bodovány dle kvality. Druh chodu mezi překážkami určí rozhodčí. 
Vedení závodu by při přípravě trati mělo mít na paměti, že myšlenkou této soutěže není přichystat na soutěžící past nebo je zkoušet vytvořením příliš obtížných překážek. Všechny tratě a překážky musí být postaveny s ohledem na bezpečnost soutěžících. Obtížnost kurzu by měla být přiměřená k věku soutěžících. Musí být dostatek místa pro předvedení koně – v klusu min. 5 m, ve cvalu min. 15 m, aby mohl rozhodčí tyto chody ohodnotit. 
Musí být použito nejméně 6 překážek, z nichž 3 musí být uvedeny v seznamu povinných překážek a nejméně 3 další musí být vybrány ze seznamu volitelných překážek.

Povinné překážky

 • Branka = Otevření, projetí a zavření branky (ztráta kontroly nad brankou je penalizována); pro cvik musí být použita branka, která neohrožuje soutěžícího.
 • Kavalety = Jízda přes nejméně 4 tyče nebo kavalety. Ty mohou být v jedné přímce, do zatáčky, cikcak a mohou být i přizvednuty. Všechny prostředky pro přizvednutí překážek musí být bezpečné tak, aby neumožňovaly samovolné rolování kavalet (musí spadnout pouze v případě doteku). Výška překážky se měří od povrchu po vrchní linii kavalety.
 • Couvání = Účastník nesmí být požádán o couvání přes pevné objekty jako jsou dřevěné tyče nebo železné součásti překážek.
  •  A – couvání mezi nebo kolem nejméně 3 značek.
  •  B – couvání do L, V, U, Z, rovně nebo do podobného tvaru.

Volitelné překážky 

 • Vodní příkop 
 • Vodní příkop (malý rybníček), nesmí mít kovové či kluzké dno.
 • Slalomové překážky
 • Slalomové překážky pro krok nebo klus. 
 • Přenášení předmětu = Přenášení předmětu z jedné části kolbiště do druhé (smí se použít jen předměty, které se dají v rozumné míře nést). 
 • Dřevěný most = Jízda přes dřevěný most; most by měl být masivní bezpečný a překonávaný pouze v kroku. 
 • Plášť  = Oblečení pláště (celty) do deště, projetí překážky, vysvlečení pláště (celty) a odložení na místo. 
 • Poštovní schránka = Jezdec vyzvedne na určeném místě poštovní brašny, po trase dojde k poštovní schránce, zde vloží či vybere poštu a odveze poštovní brašny na původní místo. 
 • Ustupování nad kavaletou
 • Boční chod (ustupování) nad překážkou
 • Čtverec
 • Čtverec z kavalet: každý účastník musí do tohoto čtverce vstoupit; jezdec by měl vykonat obrat dle nákresu a poté čtverec opustit tak, jak je předepsáno.

Dále se může použít jakákoli jiná bezpečná a zvládnutelná překážka, která je schválená rozhodčím. Kombinace dvou nebo více překážek je možná.

Trail challenge

V soutěži trail challenge je každá překážka posuzována podle toho, jak se s ní soutěžící dvojice vypořádá. Jezdec s hobbyhorsem by měl zdolávat každou překážku s klidem a trpělivostí a pohybovat se bezpečně přes překážku. Jezdec s hobbyhorsem by měl prokázat schopnost vybrat si svou cestu kurzem. Kladné hodnocení bude uděleno soutěžícímu, který překonává překážku se stylem, přičemž to není na úkor správnosti provedení. Přednost obecně má bezpečnost soutěžících. Rozhodčí má právo požádat jezdce, aby opustil překážku, pokud cítí, že to bude nebezpečné.

Počet překážek bude minimálně 6, maximálně 16 a je na pořadateli závodů, jaké překážky budou do kurzu zařazeny a vyznačeny do plánku. Je povoleno zařazovat jako jednu překážku kombinace několika překážek dohromady. Přírodní překážky jsou preferovány, nicméně i člověkem vytvořené překážky mohou být použity a umístěny do kurzu. Všechny překážky by měly být jasně označeny a očíslovány. Jezdci by měli absolvovat překážky v pořadí, ve kterém jsou stanoveny v kurzu.
Startovní dvojice vjíždějí do kurzu jednotlivě, a to na vyzvání rozhodčím či hlasatelem. V průběhu prohlídky mají soutěžící možnost vyzvat rozhodčího k vysvětlení překonání jednotlivých překážek. Rozhodčí ochotně osvětlí dotazy, případně demonstruje správné provedení překážky, protože tato disciplína je považována za vzdělávací jezdeckou zkušenost.

Za každou absolvovanou překážku obdrží startovní dvojice skóre. Soutěžící má povoleno maximálně tři odmítnutí poslušnosti koně na každé překážce. Startovní dvojici se doporučuje, aby se pokusila překážku dojet do konce, protože neúspěšný pokus bude ohodnocen nulovým skóre. Rozhodčí však mají právo požádat startovní dvojici přejít na další překážku z důvodu bezpečnosti.
Plánek kurzu by měl být vyvěšen alespoň jednu hodinu před zahájením akce.

Doporučené překážky 

Kurz je na uvážení pořadatele akce a jako takový musí být vždy před soutěží schválen rozhodčím. Tato soutěž je vhodná na konání ve venkovních prostorech. Do kurzu lze zařadit i překážky, které seznam doporučených překážek neobsahuje. 
Mezi doporučené překážky patří překážky z kapitoly Trail (povinné a nepovinné překážky) dále pak:

 • Přechod vody = Jezdec s hobbyhorsem by měl projít vodou klidně v dopředu pokračujícím pohybu. Jezdec nesmí být penalizován za zastavení před brodem. 
 • Výjezdy  = Soutěžící by měl být vhodně postaven pro udržení rovnováhy. Jezdec s hobbyhorsem se musí na svahu pohybovat bezpečným způsobem. 
 • Sjezdy  = Soutěžící by měl být vhodně postaven pro udržení rovnováhy. Jezdec s hobbyhorsem se musí na svahu pohybovat bezpečným způsobem.
 • Tažení břemene = Jezdec může držet lano a táhnout za sebou požadované břemeno. Jezdec s hobbyhorsem by měl stát klidně během přípravy a odložení lana. 

Western horsemanship

V disciplíně western horsemanship se hodnotí jezdecká technika a styl jízdy jezdce. Jezdec je hodnocen na základě svého vzhledu, sedu, rovnováhy, komunikace s hobbyhorsem, provedení manévrů a schopnosti vykonávat pokyny. Důraz je kladen na přesnost a plynulost pohybů jezdce.
Smyslem disciplíny je posoudit schopnost dvojice předvést plynule a přesně úlohu předepsanou rozhodčím. Zvýšení rychlosti v manévrech zvyšuje stupeň obtížnosti, avšak rychlost nesmí být zvýšena na úkor správnosti a přesnosti. Jízda, která je příliš pomalá, bude penalizována. Hlava hobbyhorse by měla být spíše v horizontální pozici. V případě shody bodů rozhoduje o konečném pořadí hlavní rozhodčí.

Do arény musí vstoupit soutěžící samostatně a poté předvést úlohu jednotlivě a samostatně v předepsaném pořadí. 

V úloze jsou povoleny všechny následující manévry: krok, klus, prodloužený klus, cval nebo prodloužený cval, a to na rovné nebo zakřivené linii, vlnovkách, kruzích, osmičkách nebo v různé kombinaci chodů a manévrů. Dále zastavení, couvání na rovné nebo zakřivené linii, obrat kolem přední nebo zadní nohy včetně spinů a rollbacků, sidepass, poloviční překrok, ustupování; letmá nebo jednoduchá změna cvalu, kontracval nebo jakýkoliv jiný manévr. V některé části jízdy bude vyžadováno couvání.
Neschopnost předvést předepsanou úlohu, shození kuželu, práce na nesprávné straně kuželu – to vše jsou důvody k diskvalifikaci. 

Hobbyhorse by měl být po celou dobu narovnaný, na vlnovkách a kruzích lehce ohnutý dovnitř oblouku, jezdec by se měl pohybovat v řádném rytmu pro daný chod. Couvání v průběhu obratu musí být penalizováno jako závažná chyba. 

Western riding

V disciplíně western riding se hodnotí technika jezdce a jeho schopnost provádět na hobbyhorse různé pohyby. Hodnotí se preciznost provedení vzorů, správné držení hobbyhorse, plynulost a rytmus. 

Western riding je disciplína, při které je jezdec s hobbyhorsem hodnocen za kvalitu chodu, a přeskoků ve cvalu. 

Plusové body dostává soutěžící za rytmus v chodech (tj. začátek a konec úlohy ve stejné rychlosti), za kvalitu a přesnost přeskoků. Hlava hobbyhorse musí být spíše v horizontální poloze na “volné otěži”. Měl by překonat překážku v klusu nebo ve cvalu bez změny chodu nebo radikální změny délky kroku. 

Ranch riding

Účelem disciplíny ranch riding je posoudit schopnost práce dvojice, který projíždí postavenou trať. Jízda by měla být svižná, nikoli však na úkor kvality chodů. Hobbyhorse by měl mít po celou dobu volné otěže. 

V této disciplíně je rozhodující korektní a přirozené provádění manévrů s přesnými a plynulými přechody a kvalita pohybu. Každý soutěžící předvádí úlohu samostatně.
Je-li v úloze prováděna jednoduchá změna cvalu, vyžaduje se přechod do klusu na méně než tři kroky. 

Barrel race

Barrel racing je rychlostní soutěž, v jejíž dráze se nachází barely. Soutěžící musí projet v předepsaném směru kolem tří barelů, které jsou rozmístěny v trojúhelníkovém vzoru, v co nejrychlejším čase a bez doteků. V této disciplíně je přípustně jak jednoruční, tak obouruční držení otěží. 

Vzdálenost mezi posledním barelem a cílovou čarou může být delší než vzdálenost mezi 1. a 2. sudem. Při vyměřování dráhy musí být ponechán dostatek místa pro soutěžící, aby mohli kompletně provést otáčky kolem sudů a zastavit za cílem. Použít se nemusí nutně železné barely, mohou být nahrazeny plastovými barely, kužely, tyčemi, nebo jinými stojany, ale doporučují se vyšší objekty, aby je soutěžící museli obíhat celým tělem. 
Startovní a cílová čára musí být znázorněna. Ideální je vyznačená čára, ale postačí i dva kužely mezi kterými jezdec musí proběhnout, aby bylo možné změřit čas.

Pole bending

Pole bending je rychlostní soutěž, při které jezdci musí projet mezi svislými sloupky, tzv. „póly“. Cílem je projet kolem pólů v co nejkratším čase bez porušení dráhy a pravidel. 
V této disciplíně je přípustně jak jedno, tak obouruční vedení i na páce. 
Startovní a cílová čára musí být znázorněny. Ideální je vyznačená čára, ale postačí i dva kužely mezi kterými jezdec musí proběhnout, aby bylo možné změřit čas.

Hry

Hry jsou soutěže na čas. Rozhodčí určuje přípustnou výstroj a nepřípustnou výstroj, či které oblečení vylučuje účastníky ze hry. Závodí jak jednotlivci, tak i skupiny.

Flag race – vlajkový závod

Jedná se o závod pro jednotlivce. Postaví se 4 sudy tak, aby tvořily obdélník. Na vyvýšený bod se postaví kbelíky naplněné pískem. V kbelíku č. 1 a 3 jsou zapíchnuté vlaječky. Čas se počítá od protnutí startovní a cílové čáry. 
Kurz je ve směru hodinových ručiček vnější stranou. Po startu vytáhne jezdec vlajku z kbelíku č. 1 a dá do kbelíku č. 2, poté vytáhne vlajku z kbelíku č. 3 a vloží do kbelíku č. 4. Dále pokračuje do cíle.

Ribbon Race – stuhový závod

V tomto závodě startují závodníci ve dvojicích. Na protější straně startovní čáry je umístěn sud. Čas se měří, jakmile první z obou koní protne startovní a cílovou čáru. Soutěžící drží mezi sebou krepovou pásku (přibližně 50 cm). Ta se nesmí během jízdy přetrhnout, ani ji jezdci nesmí pustit z ruky. Jestliže se tak stane, následuje diskvalifikace. Dvojice musí objet sud dle své dohody z pravé či levé strany a projet cílovou čáru.

Boot race – botový závod

Startuje se ve skupině minimálně 3 soutěžících. Před startem vyzuje každý jezdec jednu botu. Vyzuté boty se dají na jednu hromadu na konci arény. Na znamení se postaví jezdci vedle sebe na startovní čáru a po odstartování jedou k hromadě všech bot. Každý vyhledá svoji botu, obuje si ji a jede na hobbyhorse cvalem zpátky do cíle. Dojezd s cizí nebo nesprávně obutou botou znamená diskvalifikaci. Stejně tak, projede-li někdo cílem na cizím hobbyhorse.

Katalog race – katalogový závod

Startují jednotlivci. Ve středu kolbiště se postaví jeden sud a na vzdálenější protilehlé straně další. Na sudu č. 1 je nádoba, ze které vyjme jezdec lístek s číslem. Pak jede k sudu číslo 2, kde je položen katalog, z nějž vyjme stránku mající číslo dle lístku vytaženého z nádoby číslo 1 a jede do cíle. Ztráta lístku s číslem nebo stránky z katalogu se hodnotí 5 trestnými vteřinami.

Nez Perce stake race

Tato soutěž se rovněž jezdí ve dvojici, kde závodí jednotlivci proti sobě na dráze kurz pole bendingu. Závod je pojmenován podle Nez Perce – Indiánů. Soutěž funguje vyřazovacím systémem, kdy pomalejší vypadává a na konci tedy zůstane nejrychlejší jezdec. 

Rope race

Tento závod je obdobou běžné Židličkované. Start je skupinový, přičemž jezdci se postaví do řady vedle sebe. Uprostřed arény je napnutý provaz v takové výšce, aby na něj dosáhli všichni soutěžící. Na provaze jsou v určité vzdálenosti od sebe provázky, a sice vždy o 1 méně, než je počet soutěžících. Po startu musí jezdec pod provázkem zastavit a pevně ho držet. Jezdec, na kterého žádný provázek nezbyl, vypadává. Po každé jízdě se jeden provázek odstraní. Jezdci startují tak dlouho, dokud nezůstane jeden vítěz.

Povinná výbava jezdců a hobbyhorse

Tato pravidla platí pro všechny závody ve westernovém ježdění. Primárně se dodržují pravidla specifická pro konkrétní soutěž. Rozhodčí má právo vybavení zkontrolovat.

Jezdec

Jezdci musí mít během výkonu na nohou obuv. Žádné další požadavky nejsou dány, ale doporučuje se košile s dlouhým rukávem. V některých soutěžích celkový vzhled jezdce s hobbyhorsem ovlivňuje skóre, takže se doporučuje elegantní oblečení a řádné vybavení. Pro vynikající prezentaci může jezdec zvolit westernovou zdobenou košili a klobouk. Naopak bič ve westernových disciplínách není povolen. Jezdcovo držení těla by mělo být vždy rovné a klidné.

Hobbyhorse

Hobbyhorse musí mít na sobě minimálně ohlávku/parelku s otěžemi či klasickou uzdečku, ale doporučuje se westernová uzda, která neobsahuje nánosník. Pokud se jezdec rozhodne jet westernovou soutěž bez udidla, smí ji jet.
Ruka s otěžemi by měla být asi 10 až 15 cm nad hobbyhorsem v závislosti na jeho velikosti. Druhá (volná) ruka drží tyč. Zbytek otěží musí být stranou od ruky s otěžemi. Za dotek otěží volnou rukou se udělují trestné body. Přehození otěží do druhé ruky není povoleno, pokud to není nutné pro provedení úkolu (tj. u branky).
Zdobení hobbyhorse či zaplétání hřívy nesmí obsahovat žádný kov (špendlíky atd.).
Jak porotci, tak organizátoři soutěže nemají povinnost soutěžícího předem upozornit na možné komplikace či diskvalifikaci způsobenou nevhodným vybavením.

Hodnocení

Hodnotí se všechny cviky a přechody z jednoho cviku do druhého, které jsou hodnoceny sborem rozhodčích, a jsou očíslovány v protokolech. Jednotlivé cviky musí být provedeny u určeného bodu, tedy když je tělo soutěžícího u tohoto bodu. Hodnotí se dohromady vždy cviky, které jsou označeny v protokolech jako 1. Jednotlivé body v protokolech se hodnotí známkami od 0 do 10. Nula je nejnižší a desítka je nejvyšší známka. Některé obtížné cviky mohou mít koeficient, který je vždy uveden v rozpise závodu. 

Umístění

Po dokončení jednoho startu je protokol předán k výpočtu. Umístění soutěžících na výsledkové listině je výhradně věcí rozhodčího. Jeho rozhodnutí je konečné. Ve westernových soutěžích se na jednom místě nesmí umístit dva a více jezdců. O konečném umístění rozhoduje v první řadě počet dosažených bodů, či čas. V případě shody bodů nebo času se výše umisťuje soutěžící s menším počtem penalt. V případě shody i v penaltách rozhoduje rozjížďka. Pokud jedna dvojice, která je umístěna na stejném místě s druhou, odmítne rozjížďku, automaticky se umisťuje na horším pořadí než dvojice se stejným výsledkem, která se rozjížďky účastní. V případě, že tato dvojice bude mít v rozjížďce horší výsledek než v původním kole, může se nejhůře umístit však na místech, pro které byla rozjížďka vyhlášena.
V případě, že i v rozjížďce dosáhnou dvojice stejných výsledků, rozhoduje o pořadí slosování. Shody bodů se rozjížďkou řeší pouze na místech, které se dekorují, nikoli na zbylých místech.
Pořadí v jednotlivých soutěžících je určeno podle následujících pravidel. 

Ve všech soutěžích je vítězem soutěžící, který obdržel nejvyšší počet bodů, druhým umístěným je soutěžící s dalším nejvyšším počtem bodů či nejrychlejším časem. V případě shody bodů na prvním místě bude v jezdeckých disciplínách rozhodovat i přes rozdílné množství penalt rozjížďka. Je-li hodnocení disciplíny ukončeno, nesmí být tato disciplína znovu opakována. 

Bodování a hodnocení disciplín

Reining (freestyle, western a ranch) western pleasure, trail a trail challenge

Soutěžící jsou bodováni na škále 0-100 s tím, že 70 se rovná průměrnému výkonu. Body se budou přičítat nebo odečítat z manévrů v rozmezí 1,5 až -1,5 následovně:
-1,5 extrémně špatné
-1 velmi špatné
-0,5 špatné
0 průměrné
+0,5 dobré
+1 velmi dobré
+1,5 excelentní

Western horsemanship

Soutěžící jsou bodováni na škále 0-100 s tím, že 70 se rovná průměrnému výkonu. Body se budou přičítat nebo odečítat z manévrů v rozmezí 3 až -3 následovně:
+3 skvělé
+2 velmi dobré
+1 dobré
0 průměrné či korektní
-1 špatné
-2 velmi špatné
-3 extrémně špatné

Celkový výkon a efektivita jezdce budou také hodnoceny, a to od 0 do 5 následovně: 

0-2 pro průměrné
3 za dobré
4 za velmi dobré 
5 za skvělé provedení