Hobbyhorsing MČR 2024: podmínky pro kvalifikaci

MČR 2024 v hobbyhorsingu podmínky pro kvalifikaci

1. Všeobecné ustanovení

1. 1. Každý jezdec se může kvalifikovat pouze v jedné věkové kategorii a to právě v té, do které patří:

 • Junior – ročník 2015 a mladší
 • Senior mladší – ročník  2013, 2014
 • Senior starší – ročník 2012, 2011
 • Master – ročník 2010 a starší

1. 2. Každý jezdec se v rámci kvalifikace může účastnit v dané soutěži kolikrát chce (na MČR pak pouze s jedním koněm).
1. 3. Způsob přihlašování je pouze online, přes formulář ve Fapi, výjimku může povolit pouze ředitel přímo ráno u prezentace.
1. 4. Je zakázáno využívat sluchátka a jakoukoli jinou techniku přímo při závodě, na pracovišti je to povoleno.
1. 5. Při nedodržení pravidel má rozhodčí právo jezdce vyloučit ze závodu, který právě jede.
1. 6. V případě zvlášť závažného přestupku, může být jezdec ředitelem vyloučen z celého závodního dne.. V takovém případě jezdec zaplatí pokutu ve výši startovného.

2. Jezdec

2. 1. Jezdec musí být na závod řádně a reprezentativně oblečen.
2. 2. Pro každou disciplínu je povinné mít pevnou obuv vhodnou na daný povrch (pokud jsou závody v hale, je nutné mít halovou obuv).
2. 3. Další instrukce ohledně oděvu viz. pravidla ČEHOF.

3. Kůň

3. 1. Každý kůň by měl být naužděn, případně mít minimálně ohlávku s otěžemi. Výjimka je u westernových soutěží, kde lze jet pouze na nákrčáku.
3. 3. Průměr tyče koně nesmí být menší než je 1,5 cm.
3. 4. Hobbyhorse musí splnit váhový limit – minimálně 350g.
3. 5. K dekoraci koně nesmí být využity špendlíky.
3. 6. Další instrukce ohledně hobbyhorse viz. pravidla ČEHOF.

4. Soutěže

4. 1. Parkur – skoková soutěž na čas (na rychlost)

4. 1. 1. Parkurové kategorie :

Parkur Junior – skoková soutěž s výškou překážek 40 cm- pouze pro kategorii Junior
Parkur 40cm – OPEN – bez věkového omezení
Parkur Senior – mladší i starší – skoková soutěž s výškou překážek 60 cm – kvalifikační pro Senior, OPEN pro ostatní kategorie.
Parkur Master – skoková soutěže s výškou překážek 80 cm – kvalifikační pro Master, OPEN pro ostatní kategorie

4. 1. 2. Hodnocení :

Dle pravidel ČEHOF – tabulka A
Jezdec smí závodit i v soutěži mimo svou kvalifikační soutěž (vyjímka parkur – JUNIOR – zde je věkové omezení) s libovolným počtem koní, kvalifikaci si však může splnit pouze pro svou věkovou kategorii
Parkur je tedy jediná disciplína, kde se jezdec může účastnit několika závodů.

4. 2. Drezura – dle předepsané drezurní úlohy

4. 2. 1. Drezurní kategorie

Jednotlivé jsou rozepsány v jednotlivých rozpisech kvalifikací na malém drezurním obdélníku:

4. 2. 2. Souhrnné hodnocení pro všechny kategorie:

Chody (rytmus, pravidelnost)
Vznos (lehkost, vytrvalost)
Přesnost
Sed jezdce (klid, pozice koně, ruce, pohled)

4. 2. 3. Hodnocení:

 • vjezd do obdélníku až na znamení rozhodčích
 • rozhodčí sedí a rozhodují v písmenu C
 • po celou dobu jízdy musí jezdec na hobbíkovi sedět
 • dvojice provádí cviky, za které jsou hodnoceny body od 1-10.
 • drezura může být čtena, nebude tím ovlivněno výsledné hodnocení (nebudou za to odčítány body)
 • za 1.omyl je dvojici odečteno 5% z celkového hodnocení
 • za 2.omyl je dvojici odečteno dalších 5% z celkového hodnocení
 • za 3.omyl je dvojice vyloučena
 • obě ruce musí držet otěže
 • vyhrává dvojice s nejvyšším procentuálním hodnocením
 • hodnotí se nejen cviky, ale se udávají souhrnné známky
 • v případě shody bodů rozhodnou rozhodčí na základě celkového dojmu
 • jezdci smí závodit s libovolným počtem koní pouze ve své příslušné kategorii

*omyl = neprovedení cviku, cvik navíc, cvik ve špatném místě,

4. 3. Skok mohutnosti do výšky

4. 3. 1. Kategorie

Skok do výšky Junior – začínáme na výšce 40 cm
Skok do výšky Senior – mladší i starší – začínáme na výšce 60 cm
Skok do výšky Master – začínáme na výšce 80 cm

4. 3. 2. Hodnocení

 • začínající výška je stanovena dle jednotlivých kategorií
 • skáče se pouze 1 skok – kolmý skok
 • po začínající výšce zvedáme 3x o 10 cm, poté po 5 cm, a nebo dle rozhodnutí sboru rozhodčích
 • při skoku musí jezdec na hobíkovi sedět
 • dvojice má na každý skok 2 pokusy
 • vyhrává dvojice, která skočí nejvýše
 • v případě shody rozhodne rozeskakování na rozhodčím určené výšce

4. 4. Barrel racing

4. 4. 1. Kategorie

Junior
Senior – mladší a starší
Master

4. 4. 2. Hodnocení

 • jezdec musí projet startem a cílem
 • jezdec musí na hobíkovi sedět
 • dvojice musí projet trasu, dle určené dráhy
 • dvojice musí cválat – cval musí být viditelný
 • vyhrává dvojice s nejrychlejším časem
 • v případě shody časů, proběhne 2. kolo

4. 5. Dostih

4. 5. 1. Kategorie

Junior
Senior – mladší a starší
Master

4. 5. 2. Hodnocení

 • jezdec musí projet startem i cílem
 • jezdec musí na hobbíkovi sedět
 • dvojice musí projet trasu dle pokynu rozhodčích
 • obě ruce musí držet otěže
 • dvojice musí cválat – cval musí být viditelný
 • v základním kole postoupí 50% jezdců z jednotlivého lotu do play-off
 • dále dle počtu jezdců play-off, vždy postupují minimálně 2 jezdci
 • poté finále pro 6-8 jezdců, rozhoduje nejrychlejší čas.

5. Vyhodnocování

Každá soutěž bude vyhodnocena zvlášť, a to kokardou v rozpětí 1.-5.místo a dále věcnými cenami pro 1.-3.místo

6. Kdo získá kvalifikaci

6. 1. Po skončení všech kvalifikačních kol se vyhodnotí 50 nejlepších jezdců z ČR v každé kategorii v dané disciplíně, a ti získají kvalifikaci. Výsledky se budou zveřejňovat průběžně, po každém kole.
6. 2. Jezdec může jet více kvalifikací (třeba všechny), ale body se počítají pouze ze tří nejlepších.
6. 3. Například pokud se jezdci nepodaří kvalifikace, tak může jet na další kvalifikační závod v jiném kvalifikačním dni a skóre si tak zlepšit.
6. 4. Jezdec se může zúčastnit tolika kvalifikačních závodů, kolika chce (tedy i jeden stačí).
6. 5. V případě shody kvalifikačních bodů získá umístění ten jezdec, který se zúčastnil více kvalifikačních závodů.

7. Bodování

7. 1. Bodování se skládá ze dvou částí. Jedna je za účast (start v soutěži) a druhá je za umístění v soutěži.
7. 2. Za start v kvalifikační soutěži ve své kategorii dostává jezdec 10 bodů. (Pokud startuje ve dvou různých soutěžích, získá 20 bodů. Pokud ve všech pěti soutěžích, tak získá 50 bodů.)
7. 3. Za umístění se body počítají takto: Za 1. místo – 10 bodů, za 2. místo – 9 bodů atd. až po 10. místo – 1. bod.